Overzicht

  • Bijeenkomst 1 donderdag 12 september 2024
    13:00 - 17:00 uur
  • Locatie de Silo
  • Certificaat Nee
  • Adres Kleverskerkseweg 49 Middelburg
  • Max. aantal deelnemers 16
  • Uiterste inschrijfdatum donderdag 29 augustus 2024
  • Studielast 4
  • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
Gratis
voor Ozeo medewerkers

Inhoud

In de afgelopen jaren zijn er tijdens de opfrismomenten verschillende onderwerpen steeds aan bod gekomen die op een interactieve wijze de inhoud weer hebben opgefrist: dit ging over cijfers en vormen, zichtbaarheid als aandachtsfunctionaris, het werken met de meldcode, samenwerking met VT, profileren en de laatste keer is er gewerkt met een trainingsacteur en zijn er zorggesprekken gevoerd.

De bestaande aandachtsfunctionarissen schuiven het laatste dagdeel aan bij de training van de aandachtsfunctionarissen. Dat dagdeel staat het voeren van adviesgesprekken en steunen van collega’s bij het werken met de meldcode centraal.

Dagdeel 4 Adviseren en steunen Inhoud: hoe voer je adviesgesprekken met collega’s en hoe steun je je collega’s

Trainer
Gast trainer/ overige

Er zijn bijeenkomsten die worden verzorgd door een gast trainer.