Ontstaan van Qwestor Educatief

In 2006 is met de invoering van de Leerling Gebonden Financiering de Korczakschool Dienst Ambulante Begeleiding opgericht. Vanuit deze dienst werden door de jaren heen duizenden kinderen en jongeren begeleid door tientallen Ambulant Begeleiders. In 2008 werd er gestart met het geven van externe training aan professionals.

In 2013 werd met de invoering van de Wet op Passend Onderwijs de naam van de dienst gewijzigd naar Qwestor en ontstond Qwestor Educatief.

Qwestor Educatief is onderdeel van Ozeo

Opleiding en Ontwikkeling

Ozeo hecht een groot belang aan duurzaam inzetbare medewerkers. Ozeo wil haar kennis en expertise ook inzetten ten bate van de duurzame inzetbaarheid van hen die werken in onderwijs, (jeugd)zorg en kinderopvang in Zeeland. Qwestor Euducatief is onderdeel van de Unit Opleiding en Ontwikkeling. Onder deze unit vallen alle activiteiten binnen Ozeo die zijn gericht op duurzame ontwikkeling van de medewerkers van Ozeo en van mensen die werkzaam zijn in onderwijs, opvang en zorg buiten Ozeo. Tevens alle activiteiten die zijn gericht op opleiding van nieuwe medewerkers.

Qwestor Educatief 

Bij Qwestor Educatief staat de ontwikkeling van de (interne en externe) professional centraal. Qwestor Educatief verzorgt een zeer breed aanbod van diverse scholingen voor docenten, leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en alle andere professionals die werken met de kinderen en jongeren uit onze doelgroep. Dit doen wij onder andere vanuit de expertise van de scholen van Ozeo.

Qwestor Educatief levert een belangrijke bijdrage aan de expertiseontwikkeling, zowel binnen het onderwijs als bijvoorbeeld binnen de (jeugd-) hulpverlening of de zorg. Doordat onze trainers nog dagelijks verbonden zijn aan de praktijk zijn onze trainingen praktisch, toegankelijk en werken wij zo veel mogelijk op maat.

Expertiseontwikkeling op maat

Wij denken graag mee over de expertiseontwikkeling van jouw school of team. We bieden trainingen, workshops, studiedagen, intervisiebijeenkomsten en ouderavonden op maat.        Een aantal voorbeelden:

 • Positief pedagogisch klimaat
 • Effectieve feedback
 • Positief bekrachtigen van leerlingen en studenten
 • Executieve functies in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en mbo
 • Leerlinggedrag
 • Leerkracht- of docentgedrag

3 pijlers van duurzame inzetbaarheid

Een professional die zichzelf duurzaam kan inzetten is blijvend expert in zijn vak, is energiek en wendbaar. De professional ontwikkelt op het gebied van kennis en vaardigheden, professionele identiteit en vitaliteit. In onze visie wordt duurzame inzetbaarheid gedragen door drie pijlers:

 • Vakmanschap (beschikken over de noodzakelijke vak- en algemene competenties)
 • Professionele identiteit (wat voor vakman/-vrouw ben je/wil je zijn, wat/hoe draag je bij, etc)
 • Vitaliteit

Er zijn trainingen op basis van deze 3 pijlers opgenomen in ons aanbod. Trainingen die bijdragen, ook aan het gevoel van welbevinden tijdens en naast het werk, bijdragen aan vitaliteit en het verhogen van je veerkracht. Al deze trainingen zijn van harte aanbevolen.

De medewerkers van Qwestor Educatief

Linda Janssen, directeur
Al sinds de oprichting ben ik directeur van Qwestor Educatief en tevens directeur van praktijkschool De Sprong in Terneuzen. Ik heb gewerkt in het SBO, het SO en bij de ambulante dienst. Zolang ik in het onderwijs werk, ben ik al werkzaam met en voor kinderen die net wat extra nodig hebben. Ik deel mijn kennis en ervaringen graag met anderen. Het is boeiend om te zien hoe leerlingen zich ontwikkelen richting jong volwassenen en professionals zich ontpoppen tot kanjers in hun werk.

Geralda Jansen, opleidingscoördinator Stichting Respont en coördinator Qwestor Educatief. Sinds 1992 werkzaam Ozeo, de voorloper van Respont, daarvoor in de jeugdhulpverlening. Mijn passie ligt in het organiseren, plannen en verbinden van mensen, expertise en organisaties.

Silvia Dieleman, sinds 2022 werkzaam voor Qwestor Educatief als administratieve duizendpoot!

Marcol de Klerk, sinds 2010 werkzaam bij Ozeo, voornamelijk op financieel administratief vlak. Sinds januari 2020 actief binnen Qwestor Educatief, zorg voor de administratieve ondersteuning voor de trainers en afhandeling op administratief vlak.

Onze expertise

Bij Qwestor Educatief staat de vraag van de klant centraal. Onze expertise richt zich met name op:

 • Gedragsproblematiek
 • Psychiatrische problematiek
 • Pedagogische en didactische vaardigheden
 • Interpersoonlijke vaardigheden van de professional

Vanzelfsprekend staan het vergroten van praktische vaardigheden, gebaseerd op theoretische kennis en de nieuwste inzichten, centraal in ons aanbod.

Trainingen voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel

Er zijn een aantal trainingen geselecteerd waarvan wij inschatten dat deze zeer geschikt zijn voor alle professionals die werken in het onderwijs maar niet persé voor de klas staan; bijvoorbeeld conciërges, huiswerkbegeleiders, administratief medewerkers, klassenassistenten. Natuurlijk staan alle trainingen open voor iedereen die interesse heeft voor het onderwerp van de training.