Overzicht

 • Bijeenkomst 1 dinsdag 1 april 2025
  19:00 - 21:00 uur
 • Bijeenkomst 2 dinsdag 15 april 2025
  19:00 - 21:00 uur
 • Bijeenkomst 3 dinsdag 6 mei 2025
  19:00 - 21:00 uur
 • Locatie de Silo
 • Certificaat Ja
 • Adres Kleverskerkseweg 49 Middelburg
 • Max. aantal deelnemers 15
 • Uiterste inschrijfdatum donderdag 27 maart 2025
 • Studielast 6
 • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
€ 375.-
per persoon, incl. btw.

Traumasensitief werken 
In iedere groep bevinden zich steeds vaker leerlingen die een (of meerdere) heftige gebeurtenis(sen) hebben ervaren en als gevolg daarvan gedrag vertonen waar je als leerkracht op z’n minst van achter je oren krabt.
Maar wanneer hebben we het over trauma, welke rol speelt het in je klaslokaal en op welke manier kun jij als onderwijsprofessional een positief verschil maken?

Traumasensitief werken is een keuze om je leerlingen te willen helpen. Ook en vooral de leerlingen die misschien het tegenovergestelde bij je oproepen. Je bewust zijn van dat proces, reflecteren op je eigen handelen en begrijpen dat innerlijke overtuigingen zowel bij je leerlingen als bij jezelf in de weg kunnen zitten.

Ook als er geen sprake is van trauma, kan traumasensitief werken helpen beter om te gaan met ingewikkeld gedrag. Het is namelijk gericht op het vergroten van veerkracht. Dat kan ook kinderen zonder trauma een zeer belangrijke basis geven in het omgaan met de uitdagingen van het leven.

Voor wie:
Je bent leerkracht, docent, intern begeleider en je wilt weten op welke manier jij traumasensitief kunt werken in en om de klas. Hoe help je leerlingen, ondanks moeilijkheden en innerlijke overtuigingen, bij het vergroten van hun veerkracht?!

Doelen/opbrengsten:

 • Je begrijpt wat trauma wel/niet is, wat toxische stress is en welke gevolgen dit kan hebben voor gedrag in de klas
 • Je kent het verschil tussen traumasensitief opvoeden vs. ‘gewoon’ opvoeden
 • Je reflecteert op je eigen handelen m.b.v. een casus
 • Wat betekent kijken door een traumabril?
 • Hoe help je bij het vergroten van veerkracht (van je leerling én jezelf)
Trainer
Nathanja Schreuder

Nathanja Schreuder is geboren in 1973 en woonachtig in het Zeeuwse Middelburg. Inmiddels werkt ze zo’n 20 jaar in het onderwijs, als leerkracht, ambulant begeleider en als trainer/coach.

Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs is ze gefascineerd geraakt door de manier waarop, over het algemeen, wordt omgegaan met ingewikkeld gedrag. Eerst kwam dat vanuit onvrede en het idee “dit moet toch anders kunnen?” Daarna vanuit het besef dat leerkrachten altijd het beste voor hebben met hun leerlingen, maar dat het werken met leerlingen moeilijkheden opwerpt waardoor we dingen soms anders doen dan we zouden willen.

Door vaak les te geven aan specifieke (doel)groepen waar ingewikkeld gedrag aan de orde van de dag is, heeft ze ervaren dat er onder alle gedrag een basale levensbehoefte schuilgaat, namelijk die van: “Mag ik er zijn?”

De opleidingen tot Gedragsspecialist en Licentie Specialist Klasse(n)Kracht hebben haar praktijkervaring verrijkt. Inzichten in de invloed van groepsdynamiek op gedrag hebben haar werk als trainer/coach en mentor verrijkt.

Van daaruit werkt zij in haar bedrijf Leren Onderwijzen aan veel verschillende werkzaamheden.  De basis daarin is het helpen van leerkrachten bij het aanleren van vaardigheden die ervoor zorgen dat ze zich voldoende toegerust voelen met ingewikkeld gedrag van leerlingen en groepen om te gaan.