Overzicht

 • Bijeenkomst 1 donderdag 16 mei 2024
  15:30 - 19:30 uur
 • Bijeenkomst 2 donderdag 30 mei 2024
  15:30 - 19:30 uur
 • Locatie de Silo
 • Certificaat Nee
 • Adres Kleverskerkseweg 49 Middelburg
 • Max. aantal deelnemers 16
 • Uiterste inschrijfdatum maandag 6 mei 2024
 • Studielast 8
 • Meer informatie? g.jansen@ozeo.nl
Gratis
voor Ozeo medewerkers

Ondersteunend personeel in het onderwijs heeft momenteel veel te maken met een verandering in gedrag en mentaliteit bij zowel leerlingen als hun ouders. Termen die hieraan uitdrukking geven zijn als ‘leerlingen hebben kortere lontjes sinds de lockdowns’ en ‘ouders stappen onaangekondigd en soms zelfs agressief de school binnen om verhaal te halen’. Op veel scholen heeft het OOP te maken met deze soort ontwikkelingen. De taak om de afgesproken gedragsregels voor leerlingen en de afgesproken manier van contact met ouders te handhaven, wordt steeds zwaarder.

Doelstellingen in-company training

Docenten, conciërges, onderwijsassistenten en overig ondersteunend personeel kunnen binnen de schoolomgeving geconfronteerd worden met lastig en asociaal gedrag. Het negatieve effect van deze confrontaties op de motivatie en het plezier waarmee men werkt is groot. Voor het verantwoordelijke management is het daarom van belang dat ondersteunende medewerk(st)ers en docenten leren zich in deze situaties weerbaar op te stellen, waardoor zij zowel psychisch als fysiek minder kwetsbaar zijn.
Tijdens de in-company training ‘Omgaan met asociaal en agressief gedrag’ leren cursisten hoe ze effectief en zelfbewust kunnen optreden in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandigheid, verontwaardiging, weerstanden en (verbaal) geweld geconfronteerd worden. Ze leren daarbij hoe ze ongewenst en asociaal gedrag kunnen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confrontaties met (verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunnen optreden.
Cursisten verwerven inzicht in het belang van de eigen (klantgerichte) houding (gedrag beïnvloedt gedrag) en leren om te gaan met eigen spanningen en gevoelens die het gevolg van deze conflictsituaties kunnen zijn. Cursisten krijgen tijdens de training een aantal praktische handvatten aangereikt, waarmee zij direct aan de slag kunnen. De training biedt ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen met asociaal gedrag, weerstand en agressie en de formulering van individuele leerdoelen.

Concreet richt de training zich op de volgende aspecten:
• Het trainen in de omgang met leerlingen, ouders en ‘passanten’ in de gebouwen van de school, waaronder het overleggen met en aanspreken van leerlingen, alsmede het corrigeren van moeilijk en agressief gedrag.
• Het op een professionele manier leren handelen en communiceren bij leerstandssituaties,
asociaal en agressief gedrag. Op welke wijze kan ik deelnemers corrigeren zonder daarbij nog meer weerstand en agressie op te roepen? Wat moet ik doen om de situatie weer onder controle te krijgen? Centraal hierbij staan het ontdekken en oefenen van verschillende mogelijke benaderingswijzen (technieken en tactieken) en effectieve vormen van weerstand- en agressiehantering.
• Bewustwording en verkrijgen van inzichten in eigen functioneren en handelen; wat roep ik bewust of onbewust bij een ander op en hoe reageert hij op mijn handelen (actie is reactie)? Er zijn conciërges en oop-ers die nauwelijks boosheid en agressie ontmoeten, terwijl anderen agressie als het ware oproepen.
• Waarin functioneer ik goed t.a.v. weerstand- en agressiesituaties? Op welke wijze kan ik deescalerend optreden zonder mijn zelfbeheersing te verliezen en daarbij mijn eigen grenzen te overschrijden? Hoe ga ik om met spanningen als gevolg van confrontaties met weerstand en boosheid. Wat doen weerstand en boosheid met mij en hoe reageer ik daar op? Waar kan het beter?
• Het handhaven van gezamenlijk geformuleerde normen en waarden plus het realiseren van eenduidigheid in aanpak. Het op schoolniveau en in teamverband afspraken maken over hoe om te gaan met agressie. De cursus zal, daar waar mogelijk, worden afgestemd op de procedures van de school rondom de algemene schoolveiligheid en het reageren op calamiteiten.

De training is inclusief maaltijd!

Trainer
Trainer van Fiac

Over FiAC

FiAC bv is sinds 1999 actief als opleider voor de ondersteunende organisatie van onderwijsinstellingen. Ook het personeel werkzaam binnen het secundaire proces van onderwijsinstellingen heeft een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering en aan vaardigheidstrainingen. FiAC verzorgt deze op een groot aantal deelterreinen, zoals financieel-, facility- en personeelsmanagement, maar ook aan leidinggeven, coaching, sociale en communicatieve vaardigheden.

FiAC Opleidingen & Trainingen biedt een breed en een sterk aanbod in de facilitaire dienstverlening. Hierop aansluitend bieden we trainingen  en opleidingen gericht op schoolveiligheid en schoolhulpverlening. Vanouds is er ook een aanbod gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering (financiën, personeelszaken) en voor leidinggevenden en staffunctionarissen binnen het onderwijs. Ons aanbod is sterk praktijkgericht en beoogt dat de deelnemers een direct profijt ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden. FiAC biedt in Utrecht opleidingen en trainingen aan op individuele (open) inschrijving en is daarnaast bij scholen op locatie actief met groepstrainingen (in-company trainingen).

Werkterrein

Sinds de start in 1999 richt FiAC zich op trainingen en opleidingen ten behoeve van het OOP, het management en ondersteunend personeel in het onderwijs. met die focus onderscheidt FiAC zich duidelijk van andere opleidingsinstituten. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen:

 • Algemeen management
 • Facility management
 • Kantinebeheer
 • Conciërgerie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Managementvaardigheden
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden