Overzicht

 • Bijeenkomst 1 dinsdag 4 februari 2025
  15:00 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 2 dinsdag 18 februari 2025
  15:00 - 17:30 uur
 • Locatie de Silo
 • Certificaat Ja
 • Adres Kleverskerkseweg 49 Middelburg
 • Max. aantal deelnemers 18
 • Uiterste inschrijfdatum donderdag 30 januari 2025
 • Studielast 5
 • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
€ 250.-
per persoon, incl. btw.

Deze training groepsdynamiek is alleen voor leerkrachten in het PO: een groepsproces in het VO heeft natuurlijk wel overlap, maar is wezenlijk anders, omdat er steeds van formele leider wordt gewisseld.

Voor wie:

Je bent leerkracht, onderwijsassistent of intern begeleider in het primair onderwijs. Je wilt je verdiepen en bekwamen in het actief begeleiden van groepsvormingsprocessen om te zorgen voor een goede sfeer in de klas gedurende het hele schooljaar (dus niet alleen tijdens gouden en zilveren weken).

Inhoud:

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor een optimale sfeer in jouw klas. Deze belangrijke rol vraagt van jou dat je het groepsvormingsproces actief begeleidt. Groepsdynamiek kun je als leerkracht positief beïnvloeden. Wanneer je begrijpt welke processen er spelen, kun je aansturen op een prettige en veilige sfeer in de klas. Zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Een positieve groepsdynamiek is belangrijk; het bevordert effectief onderwijs in de klas. Het maakt school plezierig voor leerlingen en leerkrachten!

Doelen/Opbrengsten:

• Kennis over groepsvorming en groepsdruk
• Kennis over de verschillende fasen van groepsvorming in de klas
• Ideeën voor werkvormen en tips per fase
• Bewustwording van de invloed van leerkrachtgedrag en -vaardigheden op een positieve groepsvorming

 

 

 

Trainer
Nathanja Schreuder

Nathanja Schreuder is geboren in 1973 en woonachtig in het Zeeuwse Middelburg. Inmiddels werkt ze zo’n 20 jaar in het onderwijs, als leerkracht, ambulant begeleider en als trainer/coach.

Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs is ze gefascineerd geraakt door de manier waarop, over het algemeen, wordt omgegaan met ingewikkeld gedrag. Eerst kwam dat vanuit onvrede en het idee “dit moet toch anders kunnen?” Daarna vanuit het besef dat leerkrachten altijd het beste voor hebben met hun leerlingen, maar dat het werken met leerlingen moeilijkheden opwerpt waardoor we dingen soms anders doen dan we zouden willen.

Door vaak les te geven aan specifieke (doel)groepen waar ingewikkeld gedrag aan de orde van de dag is, heeft ze ervaren dat er onder alle gedrag een basale levensbehoefte schuilgaat, namelijk die van: “Mag ik er zijn?”

De opleidingen tot Gedragsspecialist en Licentie Specialist Klasse(n)Kracht hebben haar praktijkervaring verrijkt. Inzichten in de invloed van groepsdynamiek op gedrag hebben haar werk als trainer/coach en mentor verrijkt.

Van daaruit werkt zij in haar bedrijf Leren Onderwijzen aan veel verschillende werkzaamheden.  De basis daarin is het helpen van leerkrachten bij het aanleren van vaardigheden die ervoor zorgen dat ze zich voldoende toegerust voelen met ingewikkeld gedrag van leerlingen en groepen om te gaan.