Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 28 augustus 2024
  10:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 2 woensdag 11 september 2024
  10:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 3 woensdag 25 september 2024
  10:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 4 woensdag 9 oktober 2024
  10:00 - 17:00 uur
 • Locatie de Silo
 • Certificaat Ja
 • Adres Kleverskerkseweg 49 Middelburg
 • Max. aantal deelnemers 16
 • Uiterste inschrijfdatum woensdag 21 augustus 2024
 • Studielast 32
 • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
€ 949.-
per persoon, incl. btw.

Een ASS zit veel meer aan de binnenkant en is regelmatig aan de buitenkant meer verborgen, zeker bij kinderen en jongeren met een goede intelligentie en bij meisjes. Om een ASS te herkennen en vast te kunnen stellen wordt daarom een meer genuanceerde kijk op de gedragskenmerken van ASS gevraagd. Waarbij kennis over de verscheidenheid en meer subtiele uitingsvormen, inclusief de verschillen tussen jongens en meisjes, en de impact van camoufleren een belangrijke basis vormen. Ook om op een andere manier vragen te kunnen stellen waarmee belangrijke informatie voor de (differentiaal) diagnostiek kan worden verkregen.

Daarbij zorgt het kennen van de onderliggende cognitieve modellen bij ASS voor een beter begrip van binnenuit, zowel voor de persoon met een ASS zelf als voor zijn of haar omgeving. Inmiddels kennen we naast de meer traditionele modellen als Theory of Mind en Centrale Coherentie ook nieuwe cognitieve modellen als de Predictive Coding Theorie en HIPPEA.

Het zijn deze nieuwe, meer genuanceerde en verdiepende inzichten over ASS die leiden tot andere visies over passende interventies en die (nieuw) perspectief bieden voor kinderen en jongeren met een ASS en hun gezinnen. Zo is in de behandeling en begeleiding meer het accent komen te liggen op het van binnen naar buiten werken: van inzicht geven in ASS en de eigen identiteitsontwikkeling naar het behandelen van comorbide stoornissen en leren van (sociale en communicatieve) vaardigheden. En is er steeds meer aandacht voor welbevinden en emotionele draagkracht.

Naast behandeling of begeleiding van het individu is het belangrijk om in de behandeling tegelijkertijd oog te hebben voor het gezin en het perspectief van de ouders. Een ASS treft namelijk niet alleen het kind, maar het hele gezin. Soms is sprake van een ouder of ouders met een ASS, wat zowel het opvoederschap als de ouderbegeleiding op een eigen wijze zal inkleuren.

In deze cursus komen alle genoemde thema’s aan bod. Met de nieuw opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van de beeldvorming, diagnostiek, behandeling en begeleiding kun jij vervolgens hét verschil maken voor kinderen en jongeren met een ASS en voor hun omgeving.

Na afloop van deze cursus:

✓ Ben je in staat om meer verdiepend en genuanceerd naar ASS te kijken.
✓ Beschik je over state of the art kennis op het gebied van ASS.
✓ Ben je in staat om gedragskenmerken van ASS bij kinderen en jongeren in de verschillende levensfasen te herkennen.
✓ Ben je in staat om ‘de juiste vragen te stellen’ ten behoeve van de (differentiaal) diagnostiek bij (vermoeden van) ASS
✓ Ben je in staat om meer afgewogen en onderbouwd keuzes te maken in het kader van een diagnostisch onderzoek bij vermoeden van een ASS.
✓ Ben je in staat om ‘de juiste vragen te stellen’ in de behandeling en begeleiding van ASS, waarmee je autistisch gedrag beter kunt verstaan, meer onderbouwd keuzes kunt maken bij het bepalen van je interventies en gerichter je behandeldoelen kunt formuleren.
✓ Heb je meer oog voor de ‘collaborative approach’ en het ouderperspectief in de begeleiding van ouders en gezinnen met een ASS.

 

Accreditaties

▪ NVO- Orthopedagoog-generalist /NIP- Kinder- en jeugdpsycholoog in aanvraag voor 27 punten (ID 531146).
▪ LV POH-GGZ 30 punten (ID 328151)
▪ Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal
accreditatiepunten dat door NVO OG/NIP KJ aan deze cursus is toegekend

Trainer
Gast trainer/ overige

Er zijn bijeenkomsten die worden verzorgd door een gast trainer.