Intotaal is een initiatief van Tabitha Karman die sinds 2008 werkzaam is als gebarendocent NmG in Zeeland.

Zij heeft tien jaar gewerkt op een behandelgroep voor jonge kinderen met spraak- en taalproblemen, waar het gebruik van ondersteunende gebaren een belangrijk onderdeel was van de behandeling. Daar is haar enthousiasme voor gebaren ontstaan en is zij zich gaan scholen tot gebarendocent.

Zij werkt voor verschillende doelgroepen, zoals doven en slechthorenden in hun thuissituatie, ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en diverse professionals die gebaren willen gebruiken tijdens hun werk.

Tabitha is een door het Nederlands Gebarencentrum erkende docent.