Ik zie graag mensen groeien. Als je me vraagt waarom, glimlach ik als een boer die uitkijkt over een akker met opkomend graan. Vroeger werkte ik aan het voorkomen van schooluitval op het ministerie van OCW en zo weet ik dat mopperen op ‘het onderwijssysteem’ geen zin heeft. Voor pedagogiek is moed nodig. Die vind je meestal niet bij ministeries, procedures en systemen, maar in bezieling, verdieping en collegialiteit. Daarom ging ik zelf met thuiszitters aan de slag en schreef daarover: ‘De thuiszittersklas’.