Wie is PAO?

PAO Psychologie is gespecialiseerd in onderwijs voor psychologen, pedagogen en andere zorg- en onderwijsprofessionals.

Bij PAO volg je nascholing en opleiding over gedragswetenschappelijke thema’s en professionele vaardigheden waaronder supervisie, leiderschap en coaching. Ook helpen wij klanten met grotere ontwikkelvraagstukken zoals het neerzetten van een volledig ontwikkelaanbod voor hun werknemers. We volgen actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals passend onderwijs en transitie van de zorg op de voet en verwerken dit in ons onderwijs.

PAO staat voor Post Academisch Onderwijs. We bestaan sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw en zijn toen ontstaan vanuit nascholingsbehoefte bij het NIP en de NVO. Sindsdien organiseren we nascholing en opleiding voor zorg- en onderwijsprofessionals. Je kunt ons kennen als PAOS Leiden of als GITP PAO. Vanaf 2019 heten we PAO Psychologie.

Samenwerking tussen PAO en Qwestor Educatief/ Ozeo

 

Zeeuwse psychologen en orthopedagogen volgen hun PAO-cursussen in Goes

Een cursuslocatie in Zeeland? Ja zeker. Dit jaar biedt PAO Psychologie in Zeeland een reeks cursussen aan die ook voor het registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP NVO orthopedagoog-generalist en SKJ geaccrediteerd zijn. Het initiatief voor het opzetten van de Zeeuwse cursuslocatie kwam van Ineke Nelissen, bovenschools gedragswetenschapper bij Ozeo. ‘In plaats van met z’n allen in de file te staan naar Amsterdam, leek het mij heel logisch om in Zeeland een opleidingslocatie op te zetten voor psychologen en orthopedagogen. De noodzaak tot nascholing wordt immers alleen maar groter.’ De nieuwe PAO-cursuslocatie is gevestigd in Goes, naast het NS-station én is file-loos aan te rijden vanuit Zuid-Holland en Brabant.

Bekijk hier het cursusaanbod in Zeeland

(Her)Registratietrajecten voor psychologen en orthopedagogen in regio Zeeland
Ineke Nelissen is als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP werkzaam bij Ozeo, een grote samenwerkingsorganisatie voor het speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Zeeland, met 15 scholen onder haar hoede. ‘Ik had voor mijn registratie als Kinder en Jeugdpsycholoog NIP de cursussen al gevolgd bij PAO Psychologie in Amsterdam en Utrecht. Vanuit Zeeland, maar ook vanuit het zuiden van Zuid-Holland en Brabant is dat een hele onderneming om daar op tijd te komen. Ook een aantal collega’s van Respont waren inmiddels bezig met hun registratietraject of wilden eraan beginnen. Bovendien hebben belangrijke partners van Ozeo, zoals de verschillende Zeeuwse organisaties voor jeugdhulpverlening en de jeugdzorgspecialisten, ook psychologen en orthopedagogen in dienst die verplicht zijn zich te registeren of herregistreren.’

PAO-cursuslocatie bij het Zeeuwse Respont

Na overleg tussen Ineke, PAO en Geralda Jansen, de scholingscoördinator van Ozeo, kwam de samenwerking snel tot stand. Geralda was direct enthousiast toen Ineke bij haar aanklopte. ‘Als scholingscoördinator coördineer ik Qwestor Educatief, het trainingsaanbod voor externen vanuit onze eigen expertise en ik ben verantwoordelijk voor het bovenschools en vitaal scholingsaanbod binnen de stichting. Vanuit die functie ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden om scholing te bundelen en zo een win-win situatie voor meerdere partijen te creëren.’

Kennis delen en beter samenwerken in de regio
Geralda: ‘Voor Ozeo is het belangrijk dat we vooroplopen als het gaat om expertise op het gebied van specialistisch onderwijs. Ook willen we die kennis graag delen en makelen. Door de samenwerking met PAO aan te gaan en de cursisten bij ons uit te nodigen, kunnen we ons bovendien profileren als een goede partner. Het zou heel mooi zijn als we in Zeeland een volwaardige scholingslocatie kunnen ontwikkelen. Dat scheelt niet alleen veel reistijd. Doordat cursisten van verschillende organisaties elkaar persoonlijk beter leren kennen, verbetert ook de onderlinge samenwerking in de regio. Wij werken bijvoorbeeld veel samen met de Zeeuwse organisaties voor jeugdhulpverlening en de jeugdzorgspecialisten. Voor Ozeo betekent dit dat de Zeeuwse PAO-cursuslocatie indirect de kwaliteit van onze zorg-onderwijsarrangementen ten goede komt omdat collega’s van beide organisaties elkaar makkelijker weten te vinden.’

De samenwerking tussen Ozeo en PAO Psychologie
Binnen de samenwerking tussen Ozeo en PAO, neemt Ozeo de regionale promotie van de cursussen voor haar rekening. PAO regelt de inschrijvingen en organiseert de cursussen. In 2019 werd een succesvolle pilot gedraaid. Vanaf dit jaar biedt PAO een cursusaanbod dat aansluit bij de scholingswensen van psychologen en orthopedagogen in de Zeeuwse regio, waaronder cursussen voor de registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO orthopedagoog-generalist.

Wil je weten welke en wanneer de PAO-cursussen in Goes van start gaan? Bekijk dan hier het actuele aanbod in Zeeland!