Pedagogisch Tact

“Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen.”

Ervaar een nieuwe pedagogische impuls en ontvang handvatten voor het omgaan met lastige situaties. In het schooljaar 2021-2022 bieden we het traject opnieuw aan.

Lees hier meer over het Centrum Pedagogisch Contact.

Inhoud

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

Thema’s

  1. Welke leraar wil ik zijn?
  2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
  3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

Opbrengsten/ doelen

Het traject PT moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

  • leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
  • leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen
    en daarmee ruimte te scheppen;
  • leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
  • leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
  • leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie.

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie helpt om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leerlingen kunnen aangaan.

Initiatief vanuit samenwerking!

Dit traject wordt Zeeland-breed aangeboden door en voor het Primair, Voortgezet en Beroeps-onderwijs.

Een initiatief vanuit Ozeo, Albero, Zeeprof en Perspecto.

Online traject

Dit traject wordt hybride aangeboden. Een deel van het traject zal online worden aangeboden in combinatie met 2 fysieke bijeenkomsten. Het grote voordeel van het online traject; geen organisatorische belemmeringen. Iedereen kan altijd op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo door.

Dit traject wordt Zeeland-breed aangeboden door en voor het Primair, Voortgezet en Beroeps- onderwijs. Een initiatief vanuit Ozeo, in samenwerking met Albero, Zeeprof en Perspecto.