Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 13 oktober 2021
  15:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 2 maandag 22 november 2021
  15:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 3 woensdag 9 maart 2022
  15:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 4 woensdag 15 juni 2022
  15:00 - 18:00 uur
 • Locatie Locatie wordt later bekend gemaakt
 • Certificaat Ja
 • Adres Terneuzen
 • Max. aantal deelnemers 20
 • Uiterste inschrijfdatum donderdag 7 oktober 2021
 • Studielast 2 x 2,5 uur plus een online scholingstraject
 • Meer informatie? g.jansen@respont.nl
€ 550.-
per persoon, incl. btw.

Samenwerkingsproject Centrum voor Pedagogisch Contact

Gratis inspiratiesessie

Op woensdag 13 oktober wordt er door Marcel van Herpen van CPC een gratis inspiratiesessie gegeven, deze is vrijblijvend te volgen. Hierna besluit je of je deelneemt aan het volledige traject; dit bestaat uit een online traject en drie Masterclasses onder leiding van Marcel van Herpen en Carm Barten van CPC: elkaar ontmoeten, inspireren, ervaren en het geleerde toepassen.

Inhoud

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

Thema’s

 1. Welke leraar wil ik zijn?
 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

Opbrengsten/ doelen

Het traject PT moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

 • leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
 • leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen
  en daarmee ruimte te scheppen;
 • leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
 • leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie.

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie helpt om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leerlingen kunnen aangaan.

Initiatief vanuit samenwerking!

Dit traject wordt Zeeland-breed aangeboden door en voor het Primair, Voortgezet en Beroeps-onderwijs.

Een initiatief vanuit Respont, Albero, Zeeprof en Perspecto, Onze wijs, Prima scholen.

Online traject

Dit traject wordt hybride aangeboden. Een deel van het traject zal online worden aangeboden in combinatie met fysieke bijeenkomsten. Het grote voordeel van het online traject; geen organisatorische belemmeringen. Iedereen kan altijd op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo door.

Data en tijden bijeenkomsten

Afhankelijk van eventuele maatregelen op dat moment en de hoeveelheid deelnemers zal een locatie worden gekozen.
De bijeenkomsten gaan altijd door!

Woensdag 13 oktober 2021
15:00-18:00 uur
Inspiratiesessie “Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen”
Marcel van Herpen

Hybride: Afhankelijk van de maatregelen, deels fysiek met klein aantal deelnemers/deels
online d.m.v. streaming

Collega’s worden uitgenodigd om geïnspireerd te raken, kiezen vervolgens of ze deelnemen aan het online traject met 3 masterclasses

Maandag 22 november 2021
15:00-18:00 uur
Masterclass/ Theoretisch aanbod/ Casuïstiek bespreking
Marcel van Herpen en Carm Barten

Online: De groep wordt opgedeeld in PO en VO/MBO. Beide groepen ontvangen het zelfde online programma, Marcel en Carm wisselen van groep

Woensdag 9 maart 2022
15:00-18:00 uur
Masterclass Theoretische Verdieping/ Ervaringsreconstructie
Marcel van Herpen en Carm Barten

Fysiek: De groepen worden gemengd
PO/VO/MBO Regulier/ Specialistisch Onderwijs

Woensdag 15 juni 2022
15:00-18:00 uur
Masterclass/ Theoretische Verdieping/ Ervaringsreconstructie
Marcel van Herpen en Carm Barten

Fysiek: Afhankelijk van ervaring worden groepen opgedeeld

Praktisch informatie

Locatie en parkeren

Locatie 1:

De Stenge

Stengeplein 1
4451 CZ Heinkenszand

Parkeren:

Parkeerplaats aan de Kraaiendijk

Locatie 2: 

DockWize
PZEM zaal
PZEM
4382 NV Vlissingen

Parkeren:

Parkeerterrein DockWize

 

Locatie 3:

Goese Lyceum

Oranjeweg 90
​4461 LR Goes

Parkeren:

Parkeerterrein tegenover de sportvelden

 

Trainer Centrum voor Pedagogisch contact
Marcel van Herpen

Marcel is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. Marcel is auteur van de boeken Ik, de leraar, Wij, de leraar, Ik, de coach, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen en vele andere publicaties. Hij ziet het tegengaan van uitval en buitensluiten van kinderen als zijn pedagogische opdracht. Daarnaast is hij presentator van de Denk Groter Debatten van Fontys