Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 18 november 2020
  15:00 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 2 woensdag 3 maart 2021
  15:00 - 17:30 uur
 • Locatie Locatie wordt later bekend gemaakt
 • Certificaat Ja
 • Adres Terneuzen
 • Max. aantal deelnemers 55
 • Uiterste inschrijfdatum dinsdag 10 november 2020
 • Studielast 2 x 2,5 uur plus een online scholingstraject
 • Meer informatie? educatief@respont.nl
€ 550.-
per persoon, incl. btw.

Samenwerkingsproject Centrum voor Pedagogisch Contact

Gratis inspiratiesessie

Op dinsdag 29 september wordt er door Marcel van Herpen van CPC een gratis inspiratiesessie gegeven, deze is vrijblijvend te volgen. Hierna besluit je of je deelneemt aan het volledige traject; dit bestaat uit een online traject en twee Masterclasses onder leiding van Marcel van Herpen en Carm Barten van CPC: elkaar ontmoeten, inspireren, ervaren en het geleerde toepassen.

De inspiratiesessie vindt plaats op dinsdag 29 september, van 16:00-18:00 uur in het Goes Lyceum, Oranjeweg, Goes. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, aanmelden kan door een mail te sturen naar educatief@respont.nl.

Corona? Vol? Te ver? Het is ook mogelijk deze sessie online te volgen! Stuur een mail voor de link!

Inhoud

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

Thema’s

 1. Welke leraar wil ik zijn?
 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

Opbrengsten/ doelen

Het traject PT moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

 • leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
 • leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen
  en daarmee ruimte te scheppen;
 • leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
 • leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie.

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie helpt om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leerlingen kunnen aangaan.

Initiatief vanuit samenwerking!

Dit traject wordt Zeeland-breed aangeboden door en voor het Primair, Voortgezet en Beroeps-onderwijs.

Een initiatief vanuit Respont, Albero, Zeeprof en Perspecto.

Online traject

Dit traject wordt hybride aangeboden. Een deel van het traject zal online worden aangeboden in combinatie met 2 fysieke bijeenkomsten. Het grote voordeel van het online traject; geen organisatorische belemmeringen. Iedereen kan altijd op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo door.

Praktisch informatie

Locatie en parkeren

Locatie 1:

De Stenge

Stengeplein 1
4451 CZ Heinkenszand

Parkeren:

Parkeerplaats aan de Kraaiendijk

Locatie 2: 

DockWize
PZEM zaal
PZEM
4382 NV Vlissingen

Parkeren:

Parkeerterrein DockWize

 

Locatie 3:

Goese Lyceum

Oranjeweg 90
​4461 LR Goes

Parkeren:

Parkeerterrein tegenover de sportvelden

 

Trainer Centrum voor Pedagogisch contact
Marcel van Herpen

Marcel is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. Marcel is auteur van de boeken Ik, de leraar, Wij, de leraar, Ik, de coach, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen en vele andere publicaties. Hij ziet het tegengaan van uitval en buitensluiten van kinderen als zijn pedagogische opdracht. Daarnaast is hij presentator van de Denk Groter Debatten van Fontys