Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 28 september 2022
  15:30 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 2 donderdag 10 november 2022
  15:30 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 3 woensdag 18 januari 2023
  15:30 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 4 dinsdag 14 maart 2023
  15:30 - 18:00 uur
 • Locatie Locatie wordt later bekend gemaakt
 • Certificaat Ja
 • Adres Terneuzen
 • Max. aantal deelnemers 50
 • Uiterste inschrijfdatum maandag 26 september 2022
 • Studielast 6
 • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
€ 550.-
per persoon, incl. btw.

Inhoud

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. Welke leraar wil ik zijn?
 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

 

Opbrengsten/ doelen

Het traject PT moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

 • leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
 • leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en daarmee ruimte te scheppen;
 • leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
 • leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie.

 

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie helpt om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leerlingen kunnen aangaan.

Prijs: 550,00 euro

Trainer: Marcel van Herpen, Centrum voor Pedagogisch Contact (CPC)

Marcel is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland.

Online traject:

Het traject wordt hybride aangeboden. Een deel van het traject zal online worden aangeboden in combinatie met fysieke bijeenkomsten.

Data en tijden bijeenkomsten:

 Onderwijzend personeel:

Woensdag 28 sept 2022

15:00-18:00 uur

Inspiratiesessie

“Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen”

Marcel van Herpen Fysiek

 

Donderdag 10 november 2022

15:00-18:00 uur

Masterclass

Theoretisch aanbod

Casuïstiek bespreking

Marcel van Herpen

Carm Barten

 

Online
Woensdag 18 januari 2023 15:00-18:00 uur Masterclass

Theoretische Verdieping

Ervaringsreconstructie

Marcel van Herpen

Carm Barten

 

Fysiek
Dinsdag 14 maart 2023

15:00-18:00 uur

Masterclass

Theoretische Verdieping

Ervaringsreconstructie

Marcel van Herpen

Carm Barten

 

Fysiek

 

Onderwijs Ondersteunend Personeel

 

Donderdag 29 sept 2022

15:00-18:00 uur

Inspiratiesessie

“Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen”

Marcel van Herpen Fysiek
Maandag  7 november 2022

15:00-18:00 uur

Casuïstiek bespreking Marcel van Herpen

Carm Barten

 

Online

 

 Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers zal een locatie worden gekozen.

De bijeenkomsten gaan altijd door!

 

 

Trainer Centrum voor Pedagogisch contact
Marcel van Herpen

Marcel is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. Marcel is auteur van de boeken Ik, de leraar, Wij, de leraar, Ik, de coach, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen en vele andere publicaties. Hij ziet het tegengaan van uitval en buitensluiten van kinderen als zijn pedagogische opdracht. Daarnaast is hij presentator van de Denk Groter Debatten van Fontys