Overzicht

  • Bijeenkomst 1 woensdag 5 april 2023
    15:30 - 19:30 uur
  • Locatie Uitspanning De Goederenloods
  • Certificaat Nee
  • Adres Albert Plesmanweg 23, 4462 GC Goes
  • Max. aantal deelnemers 78
  • Uiterste inschrijfdatum woensdag 29 maart 2023
  • Studielast 4
  • Meer informatie? g.jansen@ozeo.nl
Gratis
voor Ozeo medewerkers

We nodigen je graag uit om mee te denken over de inhoud van het nieuwe koersplan voor Ozeo. Het thema is “Wij zijn Ozeo”.

Het programma volgt.

We gaan uit van een locatie in de buurt van Goes

Trainer
Gast trainer/ overige

Er zijn bijeenkomsten die niet specifiek geleid worden door een trainer, maar die worden voorgezeten of geleid door deelnemers of andere belanghebbenden of belangstellenden.