Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 11 mei 2022
  15:30 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 2 woensdag 25 mei 2022
  15:30 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 3 woensdag 8 juni 2022
  15:30 - 17:30 uur
 • Locatie Locatie wordt later bekend gemaakt
 • Certificaat Ja
 • Adres Terneuzen
 • Max. aantal deelnemers 20
 • Uiterste inschrijfdatum donderdag 5 mei 2022
 • Studielast 6
 • Trainer Anja Beekman
 • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
€ 299.-
per persoon, incl. btw.

Inhoud

In het onderwijs wordt veel gepraat…..soms heb je een onverwacht mooi gesprek, maar ook komt het voor dat een gesprek stroef verloopt of dat je vreselijk opziet tegen een oudergesprek. Herkenbaar?
In deze training leer je hoe je een goed gesprek kunt voeren met ouders en vooral ook met kinderen.

Algemeen deel

In deze training worden algemene gesprekstechnieken besproken en geoefend. Denk aan afstemmen, luisteren en het stellen van de juiste vragen. Hoe bereid ik een gesprek voor? Hoe organiseer ik het en wat leg ik vast? Deze basis is te gebruiken in gesprekken met bijvoorbeeld ouders en ook met kinderen.

Kindgesprek

In het onderwijs of in de begeleiding praten we te vaak nog óver kinderen, in plaats van mét kinderen. Door het voeren van een kindgesprek ontstaat eigenaarschap met betrekking tot de eigen ontwikkeling. Luisteren naar gevoelens en ideeën van kinderen zorgt ervoor dat zij zich gehoord voelen en serieus worden genomen. Er worden tips gegeven voor
het voeren van gesprekken met kinderen met een specifieke hulpvraag zoals bijvoorbeeld autisme. In deze training leer je hoe je samen met een leerling de onderwijsbehoeften helder kan krijgen, zodat je deze als uitgangspunt op papier hebt, om in overleg met alle andere betrokkenen te praten over wat nodig is om de ontwikkelkansen te verbeteren en te
komen tot een passend onderwijsarrangement.

Oudergesprek

Wat is belangrijk bij het voeren van gesprekken met ouders, collega’s en externen? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het voeren van (lastige) gesprekken met ouders: hoe neem ik ze mee in een traject? Hoe voer ik een slechtnieuwsgesprek? Hoe kunnen we goed samenwerken?

Doelen/Opbrengsten

Aan het eind van deze training is er antwoord op de vragen:
• Hoe bereid ik een gesprek goed voor?
• Welke gesprekstechnieken kan ik inzetten?
• Hoe betrek ik ouders bij de ontwikkeling van hun kind?
• Wat is het belang van een kindgesprek?
• Hoe voer ik een goed kindgesprek?
• Hoe zet ik de uitkomsten van een kindgesprek om in ondersteuningsbehoeften?

Trainer
Anja Beekman

Educatief en ambulant begeleider van leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag. ‘Ik heb 18 jaar gewerkt als leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna ben ik als ambulant begeleider aan de slag gegaan om samen met betrokkenen het onderwijs passend te maken voor deze leerlingen. In de trainingen die ik geef kan ik deze praktijkervaringen goed benutten. Ik vind het belangrijk om deelnemers bewust te maken van de belangrijke taak die zij hebben voor jongeren en ik geef ze graag praktische handvatten om hier direct mee aan de slag te kunnen.’