Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 21 februari 2024
  15:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 2 woensdag 28 februari 2024
  15:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 3 woensdag 13 maart 2024
  15:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 4 woensdag 20 maart 2024
  15:00 - 18:00 uur
 • Locatie de Silo
 • Certificaat Ja
 • Adres Kleverskerkseweg 49 Middelburg
 • Max. aantal deelnemers 20
 • Uiterste inschrijfdatum donderdag 15 februari 2024
 • Studielast 12
 • Meer informatie? g.jansen@ozeo.nl
€ 475.-
per persoon, incl. btw.

Inhoud

Hoe benut je het leerpotentieel van leerlingen? Hoe kom je tegemoet aan verschillen in het klaslokaal? En hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen leersucces opdoen?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat de verwachtingen van docenten de leerprestaties van leerlingen zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Een belangrijke rol is dus weggelegd voor de docent als het gaat om de (volledige) benutting van leerpotentie.

Deze training gaat daarom over meer dan het effectief handelen van de docent. Het gaat over hoe onderwijsprofessionals denken en handelen vanuit hoge verwachtingen van al hun leerlingen. Visies, opvattingen, verwachtingen en de houding van onderwijsprofessionals komen hierin terug. Deze training gaat ook over hoe leerlingen via leerervaringen uiteindelijk hogere, en soms lage, verwachtingen van zichzelf ontwikkelen.

Uit talloze onderwijsonderzoeken naar het verbeteren van leerprestaties en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen blijkt het hebben van hoge verwachtingen onlosmakelijk hiermee verbonden te zijn. De grote vraag blijft alleen wel: Wat betekent dat voor mij als docent? In hoeverre ben ik mij bewust van de verwachtingen die ik niet alleen heb, maar ook (non)verbaal communiceer naar mijn leerlingen? Hoe zorg ik er voor dat de volledige leerpotentie van ál mijn leerlingen wordt benut? Hoe kom ik tegemoet aan verschillen tussen leerlingen? Wat weet ik bijvoorbeeld over de werking van het brein bij leerlingen als het gaat om leersituaties in het klaslokaal? En hoe kan ik daar het best mijn pedagogisch en didactisch handelen op afstemmen? Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Schrijf je dan snel in voor deze training.

Doelen

Leraren doen zowel theoretische kennis op als praktische vaardigheden m.b.t. het lesgeven vanuit hoge verwachtingen, om uiteindelijk hiermee het leerpotentieel van leerlingen effectief te benutten. De training werkt aan de volgende opbrengsten en doelen:

 • leraren worden vanuit onderwijswetenschappelijke inzichten bewust(er) gemaakt van onderwijzen vanuit hoge positieve verwachtingen en zij leren hoe hier praktisch naar te handelen in het klaslokaal.
 • leraren leren hoe de leerprestaties (cognitief) en het welbevinden (sociaal emotioneel) van leerlingen met diverse achtergronden wordt beïnvloed door leraarverwachtingen
 • leraren leren hoe zij effectief kunnen differentiëren en welke feedback het meest bijdraagt m.b.t. het benutten van het leerpotentieel
 • leraren leren hoe zij leerlingen tot zelfregulerend leren kunnen aanzetten
 • leraren leren hoe het informatieverwerkingsproces van leerlingen werkt en hoe zij het didactisch handelen hierop kunnen afstemmen (hoe leert de leerling? Welke effectieve leerstrategieën zorgen voor duurzame kennisopbouw en wat gebeurt er in het geheugen wanneer een leerlingen leert? Wat houdt cognitieve overbelasting in? Welk impact hebben emoties op cognitie en vice versa?
 • leraren leren hoe de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen vergroot kan worden via leersucces en beheersingsgericht leren (mastery learning).

Opzet

Training 1 (3 uur)
– De staat van het onderwijs
– Kansengelijkheid en de onmisbare rol van hoge verwachtingen
– Hoe vormen we (hoge en lage) verwachtingen van leerlingen?
– Welke impact hebben verwachtingen van leraren op de cognitieve- en sociaal
emotionele ontwikkeling van leerlingen?

Training 2 (3 uur)
– Korte terugblik training 1
– Cognitieve psychologie (werking van het brein)
– Didactiek vanuit hoge verwachtingen

Training 3 (3 uur)
– Korte terugblik training 2
– Het vergroot ik de zelfregulatie van mijn leerlingen?
– Kijkwijzer deel 1: Lesgeven vanuit hoge verwachtingen  (Feedback & differentiatie)

Training 4 (3 uur)
– Korte terugblik training 3
– Kijkwijzer deel 2: Lesgeven vanuit hoge verwachtingen  (mastery learning &
een stimulerend leerklimaat)

 

Inclusief het boek “Benut het leerpotentieel van alle leerlingen”

 

Trainer
Redwane Bouttaouane

Redwane Bouttaouane is oprichter van Stichting Het Leerinstituut. Vanuit dit scholingsprogramma worden professionaliseringstrajecten gefaciliteerd voor (startende) leraren, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en schoolleiders in het po, vo en mbo.

Daarnaast is Redwane werkzaam als docent binnen de Master Educational Needs opleiding bij Fontys (Tilburg). Binnen deze opleiding verzorgt hij de vakken Waarderen van verschillen en Neuropsychologie. Vanuit deze educatieve masteropleiding focust hij zich op de volgende thema’s: hoge positieve verwachtingen, effectieve didactiek/feedback, zelfregulatie en de sociaal emotionele ontwikkeling.

In september wordt zijn boek ‘Benut het leerpotentieel van alle leerlingen’ gepubliceerd. Tot slot heeft Redwane Bouttaouane een opleidingsachtergrond waarin hij opgeleid is binnen de Pabo, Master Special Educational Needs en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.