Overzicht

 • Bijeenkomst 1 woensdag 9 februari 2022
  15:30 - 19:30 uur
 • Bijeenkomst 2 woensdag 23 februari 2022
  15:30 - 19:30 uur
 • Locatie Praktijkschool de Wissel
 • Certificaat Ja
 • Adres Bergweg 8 4461 NB Goes
 • Max. aantal deelnemers 10
 • Uiterste inschrijfdatum donderdag 3 februari 2022
 • Studielast 10
 • Trainer Paul Kreijne
 • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
Gratis
voor Ozeo medewerkers

Inhoud

Binnenkort ga je een training “voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag, agressie en geweld” volgen. Een ieder van ons heeft meer of minder uitgesproken ideeën en opvattingen over wanneer we spreken van agressief gedrag. We zullen
stilstaan bij die opvattingen en proberen deze te vertalen naar een model van kijken naar én omgaan met emotie, agressie en geweld: het Crisismodel. Dit model loopt als een rode draad door de training.
Ook maken we inzichtelijk waar emotie en agressie vandaan komt. Dit kan je helpen om in de praktijksituatie van je werk nóg professioneler te reageren en escalaties te
voorkomen. We gaan – naast een deel theorie – vooral ook praktisch aan de slag. Via ‘doen en ervaren’ oefenen we met verbale, non-verbale en ook fysieke vaardigheden.
Daarbij zal je je meer bewust gaan worden van je huidige manier van reageren en handelen. We staan stil bij je sterke kanten en bij die vaardigheden die je nog wil verbeteren.
Ook is er ruimte om situaties vanuit je werk in te brengen en deze met elkaar te bespreken. Door deze training zal je ook als team eenzelfde taal gaan spreken en gezamenlijk meer op 1 lijn komen wat betreft het omgaan met dergelijk gedrag.
Het team-aspect komt ook aan bod in de gezamenlijke activiteiten, waarin we ‘al bewegend’ gaan ontdekken wat wel en niet ‘werkt’ bij oplopende spanningen en ongewenst,- grensoverschrijdend gedrag. Kleding en schoenen waarin je makkelijk
kan bewegen en die ook tegen een stootje kunnen is dus gewenst.

Paul Kreijne
Paul Kreijne

Met MAX Support ben ik inmiddels 15 jaar actief in het kader van deskundigheidsontwikkeling van medewerkers in het voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, ongewenst gedrag, agressie en geweld. MAX Support adviseert organisaties ten aanzien van veiligheidsbeleid, het werken met signaleringsplannen en de opvang & nazorg bij agressie en of geweld. Inmiddels heb ik bijna 20 jaar ervaring in het geven van dergelijke trainingen.
Daarnaast ben ik ook 4 dagen per week werkzaam als docent op het CIOS Zuidwest NL (profiel BAG: Bewegingsagogie) en coördinator van de stageplekken.