Overzicht

  • Bijeenkomst 1 maandag 13 maart 2023
    15:30 - 17:30 uur
  • Locatie Klimopschool SO
  • Certificaat Ja
  • Adres Grevelingenstraat 10, Middelburg
  • Max. aantal deelnemers 20
  • Uiterste inschrijfdatum dinsdag 21 maart 2023
  • Studielast 2
  • Meer informatie? educatief@ozeo.nl
€ 149.-
per persoon, incl. btw.

Inhoud

Het is geen nieuws dat elk kind anders leert. Het ene kind is gebaat bij een instructie en stil werken, maar er zijn genoeg kinderen die vanuit hun beweegdrang behoefte hebben aan een andersoortige instructie en verwerking.
Uit onderzoek is gebleken:
“Dat wat in en door het lijf geleerd is, wordt niet vergeten” (Bosman, 2008).

In de klas wordt door instructie en verwerkingsopdrachten voornamelijk de linker hersenhelft gestimuleerd welke kinderen gebruiken bij rekenen, taal, logisch nadenken, verwoorden, redeneren etc. Bij bewegen en het maken van bewegingen wordt de rechter hersenhelft gestimuleerd. Tijdens het bewegen wordt er een verbinding gelegd tussen de linker- en rechter hersenhelft. Dit proces is belangrijk bij de ontwikkeling en het goed onthouden van de
gevraagde oefenstof. Tijdens deze praktische training gaan wij met je het plein op, de gymzaal in, de aula in of naar een nabijgelegen veldje. Deze workshop laat je ervaren hoe je samen met de kinderen, door middel van bewegen, kunt werken aan de leerdoelen van bijvoorbeeld rekenen en taal. Je krijgt praktische voorbeelden, die te vertalen zijn naar je eigen schoolsituatie.
Na deze praktische training kan er een eventueel maatwerktraject, naar de behoefte van de organisatie, ingezet worden.

Doelen/Opbrengsten

Aan het eind van deze training is er antwoord op de vragen:
• Hoe zet ik kinderen in beweging met leerinhouden vanuit de betreffende groep?
• Hoe zorg ik ervoor dat ik toch mijn kerndoelen kan halen
• Hoe creëer ik een onderwijsvisie op beweegknap

Trainers

Heidie van Remortele
Nicole Jansen- Rozenberg

In 2012 zijn we gestart met het project “REKENEN en TAAL doe je zo!”. Basisschoolkinderen die in het basisonderwijs ondermaats presteren met Rekenen en Taal hebben we bewegend in een Wow-omgeving geplaatst. Vanuit evaluaties met kinderen en groepsleerkrachten ontstond de vraag ons project uit te breiden met workshops op locatie.

Enkele vragen die bij ons speelden t.a.v. ons project waren:
• Heeft motoriek een ondersteunende functie op het gebied van rekenen en taal?
• Wordt Rekenen en Taal leuker als ze erbij mogen bewegen?
• Wat doet bewegen tijdens het leerproces, heeft het een toegevoegde waarde voor het sneller eigen maken van de te leren stof?

Vanuit onze praktische achtergrond kunnen we een goede methodische opbouw geven. Deze workshop laat u bewegend ervaren hoe U samen met de kinderen kunt werken aan de leerdoelen van Rekenen en Taal in een inspirerende omgeving.

 

Trainer
Gast trainer/ overige

Er zijn bijeenkomsten die niet specifiek geleid worden door een trainer, maar die worden voorgezeten of geleid door deelnemers of andere belanghebbenden of belangstellenden.