Redwane Bouttaouane is oprichter van Stichting Het Leerinstituut. Vanuit dit scholingsprogramma worden professionaliseringstrajecten gefaciliteerd voor (startende) leraren, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en schoolleiders in het po, vo en mbo.

Daarnaast is Redwane werkzaam als docent binnen de Master Educational Needs opleiding bij Fontys (Tilburg). Binnen deze opleiding verzorgt hij de vakken Waarderen van verschillen en Neuropsychologie. Vanuit deze educatieve masteropleiding focust hij zich op de volgende thema’s: hoge positieve verwachtingen, effectieve didactiek/feedback, zelfregulatie en de sociaal emotionele ontwikkeling.

In september wordt zijn boek ‘Benut het leerpotentieel van alle leerlingen’ gepubliceerd. Tot slot heeft Redwane Bouttaouane een opleidingsachtergrond waarin hij opgeleid is binnen de Pabo, Master Special Educational Needs en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.