Marie-Therese Gemmeke, RPCZ

“Laat kinderen spelend de wereld om hen heen ontdekken. Ik begeleid en train leerkrachten of pedagogisch medewerkers in hun taak om te zorgen dat die wereld zo rijk mogelijk is. Het belang van een goede leerkracht/leidster- kind relatie is groot; weten wat een kind beweegt, meemaakt, wat het kind interesseert. Zo kun je goed aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte waardoor niet alleen het welbevinden maar ook de betrokkenheid vergroot wordt. Ik ondersteun scholen die zich richten op een Growth Mindset bij kinderen en onderwijsprofessionals.”