Beatrijs Brand werkte in diverse functies bij onderwijsbegeleidingsdiensten,
verwijzingscommissies en samenwerkingsverbanden. Sinds 2008 is zij
zelfstandig gevestigd en leidt de School Psychologische Praktijk, waar
inmiddels meerdere schoolpsychologen werkzaam zijn. Zij houdt zich bezig
houdt met handelingsgerichte diagnostiek, advisering en begeleiding van
leerlingen in het basis-en voortgezet onderwijs, hun leraren en hun ouders.
Zij is als hoofdbehandelaar betrokken bij een dyslexiebehandelcentrum en
geeft supervisie en nascholing aan orthopedagogen en psychologen.